Saklı Mektuplar…

234
Görüntüleme

65.                                    yâd edeceğim derken galat oldum                                    yine caymadım, akıllanmadım yine                                   serhân pusuda diye feryâd oldum                                   kubbeli şehrin kümbetlerinde şimdi garâbet var                                   şâd olasın diye, menzillerde râdd oldumol Şirâze; ol tek renk kalemimsen ol dilim ve her bir söylediğim; fikrim de, zikrim de; hem hüznüm, hem düşüm.ol hâllerim, hâlden hâle gezinmelerim; gelenim, gidenim, bir ömre bedelim.dünyam hem, hem bekâda felâhım; salâhım, tüm hastalıklardan düze çıkışım.ol anım, her anda andığım ve aradığım, arandığım, huzursuz alınganlığım.andım, alın yazım, ahdine bağlandığım.bugünüm ol Şirâze, yarınım ol; tüm geçmişim ve yarım kalan her şeyim.her ikindi sonrası, her akşam safâsı, her kararan gök, dağılan sis, aydınlanan sabah.tarafsızlığım, mekânsızlığım, medâr-ı iftihârım ve hüsn-i zannım.ol duam, ol nûrefşân, ol bir hâyâl saraylardan taşan.              öykümde;              anda görülmeyen,               vurguların akışını değiştiren noktalama işaretlerim Şirâze.sen ol elim, derdim, tüm bildiğim, kesîf serzenişlerimsen ol sahibim, tek dileğim ve cennetimvaadler mekânı, merhamet âbidesi, cemâline hayran, rahmetine mülteciol benim tâkatim, marifetim, ilmim ve tek istediğimçağır beni koşa koşa geleceğim ve sen’i nasıl biliyorsam öyle bulacağım her yönümde yolumu kesen dağlara vuracağım da and olsun caymayacağımdağılmayacağım ve üstelik biliyorum ben hiç durulmayacağım.             sen olduğum, sen’den olduğum, sana vurulduğum, Ey sonsuzluğum!             ol benim var gücüm, ol benim son sözüm, ol benim nuru gözümün.Alamut’ta Şirâze tarih duyanı titreten, Kum’da doğan bir şahin avını bekleyenKazvin’den Masyaf’a uzanan yolda her bir eşkşıyanın belinde hançeri,kiminin öfkesi, kiminin derdi, kiminin hiçkimsesi…ol Şirâze; bazen ben, bazen sen, bazen bilinmeyen biçemkurtuluş öykülerinin yiğidi, her harbin gâlibi ve her mekânın tek sahibi.adını taşıyanlara ümid, ümidi olanlara cennet bahçesi; kararı kesin, hiddeti haşinve benim en sevdiğim; tek ol, yek ol, yâr ol, yâd ol, yed olol Şirâze benim tüm samimiyetim, gönül zenginliğim, hedefim, hercümercim. hem âzad, hem bâd; hem zâd, dâd, sâd ve falak her harfin şükrü, her farzın rüknü, zamanın hükmü. dar mekânda geniş; yerinde haşîş, yerinde meneviş… değil sensiz, değil gölgesiz, değil miyim Şirâze ben kimsesiz dilerim olma tek sen çaresiz             gizden yanayım,            herdâim üç çift göz altındayım,           galat oldum, feryâd oldum, râdd oldum Şirâze

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Bir Biyografi Çalışması: “İstiklâl Şâiri Mehmet Âk... /
Neler Olmuyor ki / Ay Vakti
Düşünce Ayağa Düşünce / Necmettin Evci
Nadas / Yavuz Ertürk
Terk Edilmişlik… / Üzeyir Süğümlü
Tümünü Göster