Alâaddin Soykan

35posts 0comments

Yazar: Alâaddin Soykan

Ayışığı Dallarıma Çiğdem Dadanmış

Hüznü gelincik kopardım çıdam dalından Ve önce astım Gün olur gerekir diye serden lâl geçmek Yere iven toynaklarla yâr yandım dörtnal Rüzgar hız bastım Hışırtısının haşmeti...

Kumral İfşa

İçinde baharlar saklı Güze gel ey sevdiceğim Yokuş adımlarla farklı Düze gel ey sevdiceğim Kılar m'ola ki göçebe Bizi şehlâ bir debdebe Kumral bir ifşaya gebe...

Özlenen O Vakte Doğru

Analar acı beliyor doğuran bende Hamarat ve lâl Uğultulu bir bun'a mı duçarım nedir İv der oldu ki bak bana ebabil bir hınç Turna bir...

Acıların Engereği

Acıların engereği n'olur cevrinle Dalama beni Mor kırında yüreğimin bun çöreklenip Betliğinin küt eliyle ürkünç rengine Bulama beni Bir ihanet pençesinde çırpınan serçe Öçle hür olur Acıların...

Diyesim Şu Geçen Zaman

Ey son sürat geçen zaman beraberinde Götürme beni Ki terkinde birileri olmak istemem N'olur böyle mor yolumdan gider olduğum Döndürme beni Al başını suna suna yolunda...

İhtişam Yücelmek

Yarama tanyeri sürdüm sağalsın diye Çekil ey tabib Şavkın mahur şifası mı erişti nedir Bakarım el çekmedesin yaramdan öyle Peyderpey tabib Sokuldum mercan içine yalnızlıkların Hep...

Alazlanmış Bir Özleme Rüzgar Yığmak

Doru atıyla bir imin doludizginim Yolum öteler Uğultulu lâl bir an mı özlenen nedir Bacaları gönlün buna us ocağında Hep onay tüter Alazlanmış bir özleme rüzgar...

Derde Dert Dert Çare Gitmek

Vuslat tozuya tozuya Yoldur ölüm yâre giden Selam olsun o yolcuya Derde dert dert çare giden Gül adımlarla an be an Gözeterek aşk ve canan Özlenen bir vakte mercan Su su...

İm Dolaylarında

İm dolaylarında suya ceylanlar inmiş Hiç ürkmeksizin Nice elleri silahlı harâmî ile Şaşıp kalmış işbu hale pusuda ziftîlik Döverek dizin im dolaylarında ayı suna hohlayıp Sildim bir güzel Pırıl pırıllığı...

Sılada Akşamlar

Topuğuna diken batmış akşamlar orda Gül mü topallar Hilâl bedirleşmeye mi yüz tutar öyle Yani yola çıkmışça mı aldır ufuklar Pîr can abdallar Aksayarak şimdi orda...

Güneşlerden Şavk Satın Almak

Hayıflanma ey yoksulum ki bak kalemim Emrinde şimdi O kalem ki güneşlerden şavk satın almış Çektiğini nasıl çile kaydetmek için Temrinde şimdi Açığında tayfun kopan bir...