Bilal Kemikli

18posts 0comments

Yazar: Bilal Kemikli

KAPI

Kapıları severim. Özellikle şehrin kadim mahallelerinde zamana direnmiş iki kanatalı ahşap bahçe kapılarını… Okumasını bilen için, adeta birer şiirdir kapı. Her kapı bir mısradır....

sufi ve şiir

Mevlânâ harf ve mânâ arasındaki ilişkiyi kap ve su me- taforuyla izah eder, ona göre harf kaptır, mânâ ise o kabın içindeki sudur. Harf,...

anlamak ve anlamak

Mevlana'mn üzerinde durduğu temel konulardan biri "anlamak''tır. Tahkik etmek, öğrenmek, bilmek, hisset­mek, idrak etmek ve farkına varmak gibi anlamlara ge­len anlamak kelimesini, bugün daha...

gelenek, taklit ve temsil

Modern zamanlarda yaşayan sanat ve düşünce adamının Gelenek karşısındaki tutumu bir kısım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalardan bazıları Geleneğin mahiyetine ilişkin iken, bazıları...

yek âhenk kitaplar

Bazı kitaplar vardır, ne sanat kaygısı ne de büyük İddialarla kale­me alınmışlardır. Lâkin elinize aldığınızda, âdeta onun müptelâsı olursunuz. Yazarı piyasada isim yapmak için...

NECİP FAZIL ve TASAVVUF KÜLTÜRÜ

Kökler Belirtmek gerekir ki Necip Fazıl şiiri, her ne kadar, öncesi ve sonrasına açılan iki kanatlı bir kapı olsa da esas itibariyle tasavvuf, başlangıcından itibaren...

TÜRKÇENİN GÜCÜ ÜZERİNE

   Türkçenin yetersizliğini dile getiren aydınlarımız var. Dilimizin mahiyetini idrak edememiş, ruhunu çözememiş bir aydın tipi. Bunlar, Türkçenin yetersizliği, içine kapanıklığı ve daima başka...

PİERLOTİ’DE SEHER VAKTİ

                                       —Ömer Veske’ye-Seher vakti Pierloti Tepesi’ndeİki bin on birin huzur vaktinde, on sekizinde orucunMüslüman İstanbul’un sadâsıRâmi’den, Nişanca’dan, Sütlüce’den ve Eyüp’tenÖtelerden ta ötelerden, beriden Feshane’den...

KALB-İ SELîMİ BULAN ER EROĞLU NURİ VE ŞİİRLERİ

Kalp, sûfî nazarında, Tanrı hakikatini yansıtan bir aynadır. Mutlak güzelliğin tecelli ettiği bu aynanın bir diğer adı da gönüldür. Gönlün, yegane sahibi kendinde hakikati...

GÜNLÜK

a, bugün beklentilerimden biri aleyhime gerçekleşti; hayra yorduğum bir düş şu an için menfi neticelendi, bilmem ki neden? birileri bir şeyler mi yapıyor da amaçlarımıza ulaşamıyoruz? yoksa bizler mi...

BİR TEMMUZ GECESİ

bir temmuz gecesinde sigaram neskafem ve düşlerimle nehrimde akıp giden anı durduruyor bir esenlik geliyor Leylâ geliyor beyaz bakışlarını mıhlayıp yüreğime şarkılar söylüyor Hacı Faik Bey'den ah âteş-i sûzân-ı fırkat karartan...

HAYAT

hep bir kavuşma türküsüdür hayat ayrı kalınmışlıklar üzerine yakılan aşığın âhıyla hayat hep bir kavuşma türküsü ayrı kılınmışlıklar üzerine yakılan maşukun âhıyla

DÜŞLEM

"beyzâ'ya" bir taş attı göle martılar kondu ellerine dalgalardan mavi bir ebrûdur astığı gök yüzüne beyzâ bir taş değil yüreğini attı göle Van denizinin ortasında açan bir...

zamanın dışına çıkmak

Daha çok klasik dönem şiiri üzerinde yaptığı özgün çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Cemal Kurnaz, edebiyat bilimciliğinin yanında, şair olarak da anılmaya değer...

içimizdeki savaş ve risâletün-nüshiyye

TARAF OLMAKYunus Emre, Risâletü'n-Nushiyye'de şu soruyu soruyor: “İmdi bilgil ki, kangi bölükdensin?” Tarama Sözlüğü'nden bölük kelimesinin, saç örgüsü, parça ve kısım gibi...