Bilal Kemikli

16posts 0comments

Yazar: Bilal Kemikli

Kapı

Kapıları severim. Özellikle şehrin kadim mahallelerinde zamana direnmiş iki kanatalı ahşap bahçe kapılarını… Okumasını bilen için, adeta birer şiirdir kapı. Her kapı bir mısradır....

Sûfi ve Şiir

Mevlânâ, harf ve mânâ arasındaki ilişkiyi kap ve su metaforuyla izah eder, ona göre harf kaptır, mânâ ise o kabın içindeki sudur. Harf, zaman...

Anlamak ve Anlamak

Mevlana'nın üzerinde durduğu temel konulardan biri "anlamak"tır. Tahkik etmek, öğrenmek, bilmek, hissetmek, idrak etmek ve farkına varmak gibi anlamlara ge­len anlamak kelimesini, bugün daha...

Gelenek, Taklit ve Temsil

Modern zamanlarda yaşayan sanat ve düşünce adamının, gelenek karşısındaki tutumu bir kısım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalardan bazıları geleneğin mahiyetine ilişkin iken, bazıları...

Yek Ahenk Kitaplar

Bazı kitaplar vardır, ne sanat kaygısı ne de büyük iddialarla kale­me alınmışlardır. Lakin elinize aldığınızda, adeta onun müptelası olursunuz. Yazarı piyasada isim yapmak için...

Tasavvuf Edebiyatımız

Tasavvuf, Müslüman toplumlarda derin tesirler yapmış, derin izler bırakmıştır. Kelime olarak sof giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak ve suffa ashabı gibi...

Necip Fazıl ve Tasavvuf Kültürü

Kökler Belirtmek gerekir ki Necip Fazıl şiiri, her ne kadar, öncesi ve sonrasına açılan iki kanatlı bir kapı olsa da esas itibariyle tasavvuf, başlangıcından itibaren...

Türkçenin Gücü Üzerine

Türkçenin yetersizliğini dile getiren aydınlarımız var. Dilimizin mahiyetini idrak edememiş, ruhunu çözememiş bir aydın tipi. Bunlar, Türkçenin yetersizliği, içine kapanıklığı ve daima başka dillerden...

Pierloti’de Seher Vakti

—Ömer Veske’ye- Seher vakti Pierloti Tepesi’nde İki bin on birin huzur vaktinde, on sekizinde orucun Müslüman İstanbul’un sadâsı Râmi’den, Nişanca’dan, Sütlüce’den ve Eyüp’ten Ötelerden ta ötelerden, beriden Feshane’den ve...

Kalb-i Selimi Bulan Er, Eroğlu Nuri ve Şiirleri

Kalp, sûfî nazarında, Tanrı hakikatini yansıtan bir aynadır. Mutlak güzelliğin tecelli ettiği bu aynanın bir diğer adı da gönüldür. Gönlün, yegane sahibi kendinde hakikati...

Günlük

a, bugün beklentilerimden biri aleyhime gerçekleşti; hayra yorduğum bir düş şu an için menfi neticelendi, bilmem ki neden? birileri bir şeyler mi yapıyor da amaçlarımıza ulaşamıyoruz? yoksa bizler mi...

Bir Temmuz Gecesi

bir temmuz gecesinde sigaram neskafem ve düşlerimle nehrimde akıp giden anı durduruyor bir esenlik geliyor Leylâ geliyor beyaz bakışlarını mıhlayıp yüreğime şarkılar söylüyor Hacı Faik Bey'den ah âteş-i sûzân-ı fırkat karartan...

Hayat

hep bir kavuşma türküsüdür hayat ayrı kalınmışlıklar üzerine yakılan aşığın âhıyla hayat hep bir kavuşma türküsü ayrı kılınmışlıklar üzerine yakılan maşukun âhıyla

Düşlem

"beyzâ'ya" bir taş attı göle martılar kondu ellerine dalgalardan mavi bir ebrûdur astığı gök yüzüne beyzâ bir taş değil yüreğini attı göle Van denizinin ortasında açan bir...

Bahar, Şiir ve Bahariye

Kitâb-ı Fasl-ı Bahâr Bahar kelimesi etimolojik olarak incelendiğinde, parlamak, ışık saçmak, parlak olmak, hayrette bırakmak, göz kamaştırmak, gözünü almak gibi anlamlara gelen Arapça be-he-ra...

Günlük

(geçen sayıdan devam)  d. düşündüm; sarhoş olmayı... âşıkçasına baş koymayı... ve yatmayı. sonra sözü düşündüm; sözün tuzak olmasını. e. söz; Yunusun lisanıyla pühte olmamış ise, sevgileri büyütmekten ziyade nefretleri artırıyor, ham insandan kem...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.