Alim Yıldız

25posts 0comments

Yazar: Alim Yıldız

Büyük Rüyalarla Geçen Bir Ömür

Yerli düşünceyi veya bir başka deyişle, bir ömür boyunca milliliği savunan M. Akif İnan güçlü bir şair, büyük bir fikir ve aksiyon adamıdır. Millî...

modern bir kerem: talibi coşkun

Sivas, öteden beri şairler şehri olarak tanına gelmiştir. Sel­çuklulardan bu güne kadar tespit edebildiğimiz yüzlerce Sivaslı şair bulunmaktadır. Özellikle halk veya saz şiirinde tarihe...

Edebiyatımızda Ehl-i beyt ve Şeyh Hâlid’in Bir Gazeli

"Ev halkı" anlamına gelen Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber'in ailesi ve soyu anlamında kullanılan bir terim­dir. Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyt'ine kimlerin dahil olduğu meselesinde farklı...

ESİR-İ DERDİ AŞKIM YA RESULALLAH

Vasıf, sıfat, özellik gibi anlamlara gelen na’t kelimesi edebî bir terim olarak kullanıldığında Hz. Peygamberi ve bazı din büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere verilen...

Farsça’nın Edebiyatımıza Etkisi

Anadolu coğrafyasında, batı tesirine girdiğimiz Tanzimat dönemine kadar meydana getirilen edebiyata Divan Edebiyatı adı verilmektedir. Divan Edebiyatı kavramı, Arap ve Fars edebiyatlarının, edebiyatı geniş...

BİR KAVGA VE SEVDA ŞAİRİ: KADI BURHANEDDİN

XIV. asır, Anadolu'da ki edebî faaliyetlerde büyük gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıldır. Bu dönemin şairlerini, Çağatay lehçesi, Azerî lehçesi ve Anadolu lehçesi ile yazanlar olmak...

Melami Bir Şair, Haşimi Emir Osman

Bayramiye tarikatının bir kolu olan Melamiye, Dede Ömer Sikkînî ile Akşemseddin arasında meydana gelen ihtilaf sonucu oluşan bir tarikattır. Hacı Bayram'ın müritleri olan bu...

Gazel – Hezel

* Ne gördün sevgine vefadan başka Ne gördüm sevgide cefadan başka Demet demet gül taşıdım gönlümde Nem oldu kendimle kavgadan başka Vermediğim istediğin neyim var Başımda bir...

Nesimi’den Bir Gazel

Anadolu sahası Divan Edebiyatı'nın başlangıç dönemi olan XIII. yüzyıl, siyasi yönden olduğu kadar, sakinlerinin kullandıkları diller bakımından da karışık bir devredir. Bu dönem Anadolu'sunda...

Divan Edebiyatı’nı Nasıl Sevdirebiliriz

Bilindiği üzere, Türklerin İslam'ı kabul etmelerinden sonra meydana getirmiş oldukları yazılı edebiyat ürünlerine Divan Edebiyatı ismi verilmektedir. Bu edebiyatın başlangıç noktasında problem yoksa da...

Acziyetin Şiiri: Münacât

Merhum Cahit Zarifoğlu’nun en çok sevdiğim şiiri Sultan’dır. Sultan’ın diğer şiirleri içerisinde benim için farklı çağrışımları vardır. Bu şiir Zarifoğlu’nun kitabında sondan üçüncü şiirdir....

Allah’ın Güzel İsimleri: Esmâ- ı Hüsnâ

Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde...

gazel-i şeyhî

Bahâr mevsimidür hem-dem-i sabâ olalumGül ile dost kohusına âşinâ olalum Çü devr-i lâledür ihlâs ile kadeh dutalumNite ki nergîs olur mest-i bî-riyâ olalum Zamâne...

okumak mı, yazmak mı?

Sevgili Şeref Akbaba ağabey, Ay Vakti'nin Mayıs sayısının okuma'ya ayrıldığını bildirdiğinde ne yazmalı diye düşünmeye başlamıştım. Zihnimi okuma üzerine yoğunlaştırdığım her anda,...

ramazan ve edebiyat

Eski edebiyatımız çoğu zaman halktan ve yaşanan hayattan kopuk bir edebiyat olarak eleştiri konusu yapılır. Bu tezi savunanlara göre yaygın adıyla Divan...

hz. ali den vecizeler

Bir ay kadar önce değerli edebiyat araştırmacısı Doç. Dr Adem Ceyhan Bey yeni çıkarmış olduğu “Türk Edebiyatı'nda Hazret-i Ali Vecizeleri (Öncü Kitap,...