Şeref Akbaba

149posts 0comments

Yazar: Şeref Akbaba

Eğitime Dair

Bidayetten beri insanlığın, insan olmanın, en asil, en erdemli ve en etkili faaliyetidir eğitim. Katıksız, tertemiz, yalın bilgilerle beslenme, zihinsel ve ruhsal açlığı giderme ve...

Hicaz Makamında

Tevazu ve alçakgönüllülüğün makamı bile var. Müzik bu haslete notalarıyla eşlik etmiş. İnsanı erdeme, kemale davet eden bu haslete… Eşref-i mahlûk olan insana dair bir meziyetten bahsediyoruz. Konu...

Ay Halesi

Söz sadır olunca, kelimeler bir anlama matuf kullanılınca geri d.nüşüde olmuyor. Anlatanla muhatabın anladıkları arasında sıkışıp kalıyor kimi zaman. Söyleyen oluyorsunuz bazen, bazen de söylenen. Muğlak,...

Bana Sevdamı Geri Ver

Kim, neyi kaybettiyse onu arıyor. Kıymet arz eden ve kendi ruh dünyasında açılımlar sağlayan, olmak adına bir yerlere taşıyan, olgunlaşmak adına içerdikleriyle bir anlam...

Afrin

Haçlılar. Halkı Müslüman olan bir ülkede operasyon yapıyorlar. Yaklaşık sekiz yıldır Suriye halkının büyük çoğunluğu zulme duçar oluyor, haneleri yıkılıp- yağmalanıyor, göçe zorlanıyor ve göçüyorlar. Şehit sayısı...

Kandillerinde Yakılmak Üzere

Dinleri, kalpleri, zihinleri muharref olanların, arz-ı mev’ud algısıyla, üzerinde çılgınca tepindikleri, açık hapishane haline getirdikleri, etrafına aşılmaz duvarlar ördükleri şehir. Yüzyıllar boyu sakin, masum, kendi halinde...

Gönülde Olan / Gönülde Kalan / Gönüllü Olan

Peygamberimiz(s)buyuruyor. “Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven/destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun!” Gönülde olan öğrenme arzusudur. Okuma isteği olan herkes, kitapla dostluğun peşine düşer İlim beldesinin kapısından...

İstila ve İmtina

Bir kuşatma altındayız. Her gün bir yanımızda gedikler açılıyor. Kaçındığımız ne varsa teknoloji vasıtasıyla meşrulaşarak hayatımızı işgal ediyor. Değer olarak addettiğimiz ve hassasiyet göstererek...

“Dert İnsanı Söyletir”

Selam ile… On yedi yılı geride bırakırken kısa bir hasbihal edelim istedik. Atölye dergisiyiz, beş yüzden fazla isime dergimizde yer verdik. Teşvik amaçlı çalışmalarını yayınladıklarımızda oldu, nitelikli...

“YOL SABIRDIR”

Ekim 2001 de, bu başlıkla bir giriş yazısı kaleme almış, sonrası “Yürüyüşe Devam”a eklemiştik. Ay Vakti’nde zaman zaman dergi ile alakalı yazılarımızı “Yol Sabırdır”...

ARINMAK

İnsan, kendi saatini kendi ayarlamalıdır. Dışarıdan dayatılan her şey hayatı zora sokmakta; birey olarak, sosyal olarak karışık denklemler, güç yeti rilemeyen sorumluluklar, neden yaptım...

KANLA HARİTA ÇİZMEK

Fiziki, beşeri, coğrafi, siyasi haritalar var.Bir köyü, bir mahalleyi, ilçeyi, şehri, bir ülkeyi, bir kıtayı parsel parsel tanıtan haritalar mevcut.Bir de kanla çizilen haritalar...

OMURGAYI MUHAFAZA

Söylenen, uygulamada olan, peşine takınılan, idealize edilen birçok fikir ve eylemin; kendi hakikatimizle örtüştüğü, dilimizi ve halimizi ifade ettiği için, içinde bulunmuş ve bulunmaya...

sokak dar

Yangın yeri tan diye bağıran çocuklar Ölümün perçeminden tutsam ve haykırsam Hayâli üşümüş bir adamın sandukası Tülbent ve sara Mağripte ikindiler bir gider bir gelir...

İki Yunus

İki Yunus portresi var önümüzde. Peygamber Yunus ve der­viş Yunus. Biri mucize, diğeri kerametle donanmış ve her ikisi de tövbe ile sınanmış iki portre....

Bir Buket Bahar

Yağmur kıskacına almış kardelenleri. Kar çiçekleri nasıl da büyür kardelen olur. Toprak susamış adeta ve beklemektedir misafirini. Baharın müjdesini verir ve cemre toprağa düştü diye...