Ömer Özden

11posts 0comments

Yazar: Ömer Özden

BAHAR VE AŞK

   Mevsimlerle canlılık arasında eskiden beri bağ kurulur. Doğum ve çocukluk, ilkbaharı; yaz, gençliği ve orta yaşlılığı; sonbahar, ihtiyarlığı ve nihayet kış da ölümü...

AŞKIN YÜCELİĞİ

Evrene baktığımızda bir tek istisna dışında var olan her şeyin bir karşıtı olduğunu görüyoruz. Bu istisna, Tanrı’dır. Hem dinlerde hem felsefede Tanrı, zıddı olmayan...

KIŞA “KIŞ KIŞ” DEMEYELİM

   Her mevsimin kendine özgü bazı nitelikleri bulunmaktadır. İlkbahar, tabiatın ısınmaya çalıştığı, yaz ayları varlıkların sıcaktan kavrulduğu zamanlardır. Güz, tabiatın büzüşmeye başlarken kışa hazırlandığı...

Sanat ve İnsan

İnsan, ihtiyaçları olan bir varlıktır. Maslow’un herkesçe bilinen ihtiyaçlar teorisinde insanın hayata tutunmayı sağlayıp da kendini emniyete aldıktan sonraki en son ihtiyacı ‘kendini gerçekleştirme’...

Bilgi-Ahlâk İlgisi

En basit canlıdan, en karmaşık olanına kadar evreni dolduran varlıklardan her birinin kendine özgü bir takım özellikleri bulunduğu gibi, insanı da kendisi dışındaki varlıklardan...

Erzurum ve Sayılı Günler

Erzurum’da mevsimler, diğer birçok vilayetimize göre biraz daha farklı yaşanır. Burası, dünyanın az sayıdaki yüksek yerleşim yerlerinden birisi olduğu için, iklim özelliklerinden bir kısmı...

Erzurum’un Eski Kış Geceleri

Gündönümü, adından da anlaşıldığı gibi, mevsimin yaza veya kışa dönmeye başladığı dönüm noktalarıdır. Yirmi bir Haziran’daki gündönümü, yazın başlangıcıdır. Günler o kadar...

ÇOCUKLUĞUMUZDAKİ OYUNLAR ve ŞİMDİ

Geçenlerde, daha önce çimenlikken çiğnenerek çorak hale dönüşen bir alanda misket oynayan çocukları gördüm de aklıma birden kendi çocukluk günlerim geldi. O zamanlar da...

CEMRE…

Bizim çocukluk yıllarımız, teknolojinin hemen hemen hiç bulunmadığı, sokak oyunları ve akşamları evlerde ailece eğlendiğimiz, büyüklerimizin öğütlerine kulak verip dinlediğimiz zamanlardı. Komşularımız, küçüklerin hatalarını...

AY DÜŞLERİ

Kelimeler, aklın bir ürünü olarak üretilirse kavramlar halinde dışa yansır ve soyut düşünceyi oluşturur; bilim ve felsefe bu tarz düşüncenin ürünüdür. ...

Korkularımız Ve Dualarımız

Korkmak, insanca bir duygu, ama sadece insanda yok; diğer canlılarda da var. Sözgelimi, vahşi hayatta güçlü olan hayvanlar, zayıf olanları yiyerek beslenirler; bu yüzden...