Azmiddin Nasirov

2posts 0comments

Yazar: Azmiddin Nasirov

Tarihî Romanların Bediî Dil Özellikleri Hakkında

Özet XX. Yüzyılda yaşayan ünlü Özbek yazarı Adil Yakubov Özbek tarihî romancılığı gelişiminde büyük etkide bulunan yazardır. İşbu makalede istidatlı yazar Adil Yakubov’un “Uluğ Bey...

Tarihî Romanların Bediî Dil Özellikleri Hakkında

  Özet XX. Yüzyılda yaşayan ünlü Özbek yazarı Adil Yakubov Özbek tarihî romancılığı gelişiminde büyük etkide bulunan yazardır. İşbu makalede istidatlı yazar Adil Yakubov’un “Uluğ Bey...