Azmiddin Nasirov

1posts 0comments

Yazar: Azmiddin Nasirov

Özbek Tarihi Romanlarının Bediî Dil Özellikleri Hakkında

Özet1 XX. yüzyılda yaşayan ünlü Özbek yazarı Adil Yakubov Özbek tarihî romancılığı gelişiminde büyük etkide bulunan yazardır. İşbu...