Hilal Yılmaz

2posts 0comments

Yazar: Hilal Yılmaz

Gazellerde Ramazan

Divan edebiyatı için her ne kadar toplumdan kopuk, hayali imgelerle süslü bir edebiyat denilse de bunun doğru olmadığı bir gerçektir. O dönem...

Yusuf u Züleyha Mesnevisi

Özet Yaratıcının adıyla başlamada hayır vardır denildiği için birçok mesnevide kasidede olduğu gibi Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi de böyle bir övgü ile...