Mustafa Uğurlu

8posts 0comments

Yazar: Mustafa Uğurlu

Hayatın Kuramı, Kuramın Hikâyesi: Ansızın Hayat

Hayat, hepimizin ortak paydası. Ancak hiçbirimiz bir başkasının hayat algısına sahip değil. Hepimiz için hayat bir başka şey. Bu başkalık içerisinde yine çoğunluğun ortak...

DOĞU’NUN HİKAYESİNE KÜÇÜK DOKUNUŞLAR: DOĞU’NUN HİKAYE KURAMI

Yazmak ve yapmak birbiriyle ilişki içerisinde hayatiyetini sürdüren iki uğraş. Biz millet olarak yazmaktan çok yapmayı tercih etmiş, nazariyeden çok ameliye ile uğraşmışız. Yazmak...

MEHMET AKİF’İN, DİVAN ŞİİRİNE BAKIŞI

Mehmed Âkif Türk Edebiyatı’nın önemli ve hakkında en çok konuşulan şairlerinden biridir. Hakkında söylenenler kimi zaman onu aşırı yüceltmiş; kimi zaman da hak bilmez...

Fıratın Çağrısı: Sanat

FıtratFıtrat, yaratılışın kökünde bulunan temel çekirdektir. Allah’ın tüm yarattıklarının özüne yerleştirdiği bir çiptir. Bakara 138’te geçen “sıbğatullah” yani Allah’ın boyası tam da budur. “Allah’ın...

İÇİMDEN GEÇTİĞİ GİBİ

Bir tren geçer içimdenSöylenmemiş türkülere mecaz olur,Ayrılıklar göğsünde katar katar.Her gidenin sinesinde ah u zar yatar,Kalanlar gidenleri anlamaz olur. Bir diyar düşer gönlüme,Gâh saray...

RUSYA’DA BİR RİND Ü ZAHİD: BABALAR ve OĞULLAR

Her aşırılık ona karşı alternatif olarak sunulacak bir diğer aşırılığa gebedir. Bu felsefede de, eğitimde de, yönetimde de, sanatta da, ruhi hislenişlerde de böyledir....

HATTAT YUSUF BİLEN’LE SÖYLEŞİ

Bu sevda nasıl düştü gönlünüze? Hat yapmak… Sonrası da Hattı öğreten hoca olmak… Tabii sanata ilgim ve kabiliyetim biraz ırsî. Dedelerim yazıyla uğraşmışlar....

Bilmem Geceler Kaç Saat

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilirMübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saatLâedriBen bilmem geceler kaç saatÇünkü ne müneccimim ne de muvakkitLakin mübtelâ-yı gamım her...