Nuran Özlük

3posts 0comments

Yazar: Nuran Özlük

BURSA HATIRALARI ve YEŞİL TÜRBESİ ve CAMİ

Türk edebiyat tarihinde Ümmülmuharrirat (Yazarların Annesi) olarak anılan ve Millî Edebiyat Döneminin önde gelen kadın yazarlarından biri olan Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984)’nın kitaplaşmamış nesirlerinden...

Tarık Buğra’nın Anadolu’dan Bahseden..

Tarık Buğra, konusu Anadolu’da geçen roman ve hikâyelerinde Anadolu insanını ön plana çıkarmış, ona nesnel gözle bakarak kahramanlarını günlük hayattan koparmadan eserlerinde işlemiştir. Buğra,...

İstiklal Marşı’nın İlk Onbeş Yılı

Kabuller-Redler Genelkurmay Başkanlığının Millî Eğitim Bakanlığından “İstiklal Şavaş'ımızın manasını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan...