Muhammet Nur Doğan

3posts 0comments

Yazar: Muhammet Nur Doğan

Fuzuli’nin Berceste Mısraları(aşkın şah beyitleri)

Bana mânend bir dîvâne sûret bağlamaz gûyâ        Kalem sındurdı tasvîrüm çekenden sonra nakkâşum Artık (bundan sonra) bana benzer bir çılgının (varlık sayfasında) suret bağlaması mümkün değildir......

Fuzûlî’nin Berceste Mısraları: ...

              Ey Fuzûlî çıksa cân çıkman tarîk-i aşkdan               Reh-güzâr-ı ehl-i aşk üzre...

Fuzûlî’nin Mersiye-i İmam Hüseyn’ini Serbest Nazımla Söyleyiş

Muharrem oldu; çıkıp hilâl şafaktan, Yas tutup kızıla boyanmış, iki büklüm boyu, kanlı gözyaşından. Mustafa evlâdına yardım etmedi Fırat, Geçmesin mi suyu yerlere, bu ağır utançtan! Çoktur Şah-ı...