Salih Uçak

27posts 0comments

Yazar: Salih Uçak

Sanatın İnsanla İmtihanı

Modern insanın ruhsal sefaletiyle yozlaşan sanat, derinliğini kaybetti. Sanat; derin bir sezgi, ince bir kavrayış, vazgeçilmez bir uyum ve ölçünün kompozisyonuyla var...

Yazı(n) Çürüdü (mü?)

Tuz koktu, su çürüdü… Hakikaten bu kadar ciddi mi mesele?  Yazı(ı)n çürümüş olabilir mi? Nice zamandır...

Karcı’nın Türkülü Sesi

türküler toplamalıyım kaşlarının karasına arasına bir “ah” koymalıyım… M. Ragıp Karcı Yüreğini şiirden çıkarıp aşkla yıkayan bir şairdi Karcı…

Pakdil’i Notlarından Okumak

“Suskunluğu, tırnaklarımın altında bir tahta kıymığı gibi taşıyorum” N. Pakdil Hayat, sınavların en zoru.

Roland Barthes ve Metin Üzerine

Fransız denemeci Barthes, göstergebilim ve metin kuramı üzerine yazdığı denemeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Eleştirel okuma ve yazmaya yeni bir boyut kazandıran düşünür, özellikle dil...

Yaşar Kaplan’ın “Sıfırüç Depremleri”

“Herkes kendi romanını yazsa, kurtulur bu ülke, kurtulur yeryüzü” Yaşar Kaplan Hikâye, “biz”i yani insanı anlatan edebi bir türdür....

Mustafa Miyasoğlu’nun “Moeurs” Romanı: Dönemeç

Sanat, ruhun güzellik aynasında kendini temaşa etmesidir. Sonsuz olana hayranlık, hayret makamında estetik düş görmektir. Bazen renklere bulanmak, bazen de kalemin ucuna dokunmaktır. Sanat,...

Lâedri Meselesi

Her kim dünyaya gelir, âhir ecel câmın içer Ne acep menzil olur, kimi konar, kimi göçer Lâedri Geçmişindünleyoğrulan zihniyeti, nisyanla malul insanın var olma gayretinin bütüncül...

Şiirin Munis Yüzü: Mustafa ÖZÇELİK

Hangi harfe sığınsam Tükenmeyen bir yalnızlıktır hikâyesi Özçelik Şiir, açık uçlu sonsuz ihtimalli bir dil evrenidir. İmge ve eğretilemeyle iletisinde gizlediği anlamın çoğul vasfı, okuyucunun ergin...

Şiirin Eflatun Ufku: Alâaddin Soykan “Vay Sevda Karam”

Sen önde giden alevsin Bense rüzgârım peşinde İşimiz yangın harlatmak… A. Soykan Kırağılı bir ıslıkla yangın harlatan bir şairdir Alâaddin Soykan. Şiiri, tezatlar mahzeninde mayalar...

Şiirin Arka Bahçesi: Mücahit Koca

“İmbikten geçirir gibi incelt incelt dizeleri ustaya sun/ Tezden kurtul yokluk düşmandır sana bana” M. Koca Mücahit Koca; geçişe kök salmış, yansımalarla bugüne gelmiş atalar sesini yeni...

Beylerbeyi Durağı’nda Bir Şair: Nurettin DURMAN

“İşte böyledir dünya, kim öle kim kala / Hey gidi Nurettin Durman değil mi ama?” N.Durman Şair, sosyal bir olgu olarak sanatı hayata taşıyan bir sözcüdür. Sanatını...

Kudüs, Mısra-ı Bercestedir -Kudüs Şiirleri Üzerine-

Ve Kudüs şehri Gökte yapılıp yere indirilen şehir Sezai Karakoç Kudüs, mümin yüreklerin ebedi şiiri, yeryüzü şehirlerinin mısra-ı bercestesidir. Kudüs, “gökte yapılıp yere indirilen şehir”dir. Yeryüzü şehirlerine “üs”...

Kitabın Dün Köprüsünü Bugün Geçmek

Yazın hayatı ile yayın hayatı arasında vazgeçilemez bağlar vardır. Yazın hayatı, doğrudan yayın hayatıyla ilintili bir meseledir. Yazın yayını, yayın yazını etkiler. Bu etkileşim sarmal...

Nizar Kabbânî’nin Şiirlerinde Ortadoğu

Yenilikçi Arap şiirinin öncülerinden olan Nizar Kabbânî, 1923’te Şam’da tüccar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Hukuk eğitimi alan Kabbânî; karşımıza şair, diplomat ve...

ZARİFOĞLU’NUN “ZARİF İMGELERİ”

zaman hızlı / kendimizi geçmeliyiz ilkin ve şiire yetişmeliyiz… C. Zarifoğlu Zarifoğlu, şiirin hakikati ile hakikatin şiiri arasında estetik bir köprü kurmuştur. Münzevi bir şair olan Zarifoğlu,...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.