Celal Türk

9posts 0comments

Yazar: Celal Türk

ikindi vakti

utanışım annemin eteğindeydi gölge örüyordu şuurum kalkansız, çiğliğim emanetti rüzgara, keyifli öpülüşümden sonra sürmeli nazarımdaki ensarı enseledi azametiyle düğümlenmiş ikindi vakti sağ yanıma sığmamış adımlarımı gagalayarak gömüyordu...

Bıraktığın Kadarım Ve En Fazla İnsan Olmaya Yetiyorum

Giyiniktim.Evlerin önünden geçtim. Sadece kadınlar uyanıktılar. Bir de kediler, balıklar… Deniz boşuna çağıldıyordu. Hiç kimse bir yere gitmiyordu. Usulca ayrılmış, ölçülü ve cam kırığı...

suya düş kalışlar IV

Tenim bir ev kadar misafirperver duruyorduKabilin öldürebileceği kardeşineve kırılan dişe… senden sonra var olmak;  durmaktı, insana ait olmayan, yoran garip bir hisresimde durmak için...

suya düş kalışlar

Boyundan kısa kapıyı elini sürmeden aç. Uzun bacaklarını, cebine attığı elleriyle destekleyip yukarıya tırmandığında, ince bir yolluk, üzerinde domates salçası bulaştırılmış, sosunda...

suya düş kalışlar III

Usul ve soyut bir levha üzerinde geziniyor ölüm, can çeken halleri her surette bekleşen.Boyun eğdik duruyoruz neremize düşerse feda etmeye Yokluğunda katmanlarımız boğulmuş....

suya düş kalışlar II

Berika iki yaprağı tutmuş elçidir, rüzgarı dokunur gölgelere. Su'ya bir hayalin göçünü kımıldar, Babil'den bin atlı zırhına girer, Berika önlerinde edeple bir...

izah mı yok?

Yok1.izahım yokmerakından gülüyorum, her şeylerinartıyorsa da arzularımbelli kibir kadın, bir adam daha şarkılar söyleyecek 2.izahım yokkokmayı beklerken ölüm bir surettesenden dönüşlerimin yorgunluğuyum...

ödünç bir şeyler

Toprak, rüzgara emanet dursun ne çıkar. Varsın yolların yorgunluğunu da duysun. Elleri açıkta kalmış, kazağını annesinin ördüğü, kirli, kapağı resimli bir çocuk...

ikindi vakti

utanışım annemin eteğindeydigölge örüyorduşuurum kalkansız, çiğliğim emanettirüzgara,keyifli öpülüşümden sonrasürmeli nazarımdaki ensarı enselediazametiyle düğümlenmişikindi vakti sağ yanıma sığmamış adımlarımıgagalayarak gömüyorduyamaçlar,gelincik kızılı cezbesiyledut yaprağı kıvrımındakuşağında beyaz...