Belgin Dişçi

1posts 0comments

Yazar: Belgin Dişçi

Çiçek Derman ile Tezhip Üzerine Bir Söyleşi

Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN: (Ankara, 1945) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sa­nat Tarihi Bölümü mezunudur. Hâlen Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar...