Eyüp Azlal

23posts 0comments

Yazar: Eyüp Azlal

sokak aralarında kaybolan yalnızlığım

Sokaklarda büyümüş bir insan için sokakların tarifini yapmak zor değil. Bizim büyüdüğümüz sokaklar, komşuluk kültürü­nün var olduğu tek katlı, taş duvarlı, dar sokaklı evlerdi.   Sokağın...

KUDETA

15 Temmuz 2016... Tahran’dan darbe girişimini öğreniyorum... Gurbette, Acem ellerinde akşam vaktiydi.. Evde arkadaşımla oturmuş çay içiyorduk...Türkiye’den ve memleketten gelen haberleri merak içinde geç...

NEVRÛZ’UN DÜNÜ BUGÜNÜ

Zamanın bir yıllık dilimi, tabiatta deveran eden ve insan hayatını doğrudan etkileyen, bu sebeple de onun kolayca fark edebildiği değişiklikleri içermesi bakımından insanlar için...

NABİ’DE, HİKMETİN HİKMETİ

17. Asrın sonu 18. asrın ilk yarısında yaşamış Divan edebiyatı şairlerimizden Urfalı Yusuf Nâbî, edebiyat tarihinde Hikmetli şiirlerinden dolayı “Nabi Mektebi” ile anılan bir...

Sanatın Amentüsü

Sanat kelimesi, Arapça’da Sun‘  kelimesinden türetilen çoğul bir yapıda iken Türkçe’de tekil bir durumu karşılayan terim olmuştur. Sun‘  kelimesi Şemseddin Sami’nin Kamus-i Türkî’sinde  “yapış,...

NECATİ BEY’İN EDEBİ MUHİTLERİ

Türk Edebiyatı’nın hangi şartlar altında gelişme imkânını bulduğunu araştırırken ediplerimizin bazı muhitler ve merkezlerde toplandıklarını görürüz. Bu topluluklar genellikle edebiyata önem veren, cömertlikleri ile...

AŞK U NİYAZ İLE ŞAİR NİGARÎ

Aşk imiş her ne var âlemde. Bunu geç öğrenen bizler,  ömrü hayatını bir tek aşka yani tek aşkına adayan şiirin şeyhi Mir Hamza Nigarî...

ŞAİR BAHTİYAR VAHABZÂDE

16 Ağustos 1925'te Azerbaycan'ın Şeki şehrinde doğan Bahtiyar Vahabzâde, 9 yaşında ailesiyle Bakü'ye göç etti. Burada orta tahsilini tamamlayarak (1942) Devlet Üniversitesi Filoloji fakültesine...

ERDEMLİ ŞEHİR URFA

Erdemli şehirler, ruhumuzun, medeniyetimizin ve ufkumuzun bir yansıması olarak karşımıza çıkarlar. Bu nedenle erdemli insanlara ihtiyacı vardır erdemli şehirlerin. Çünkü şehirlerin asıl fiziki görüntülerine...

CAHİLİYE KARŞISINDA KURAN ve PEYGAMBER

İslam peygamberine kutsal söz indirilirken inkârı mümkün olmayan bir gerçektir ki o dönemin Araplarında; edebiyat, tekâmülün zirvesinde bulunuyordu. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek yeryüzünde...

DARB-I MESELDEN ATALAR SÖZÜNE

Türk kültür ve edebiyatında eski tabirle darb-ı meseller, şimdinin Atalar sözü, kültürümüzün ve medeniyetimizin en köklü duygularını ve inançlarını sergiler. Bazen en gür duygularımızı,...

Biraz Daha Edebiyat

Edebiyat, geniş anlamıyla yazılı ve sözlü olan her şeyin aklımızın bir vasıtasıyla ortaya çıkmasıdır. Dar anlamda ise olay, gözlem, duygu, düşünce ve hayallerin sözlü...

Fuzûli’de Var Ve Yok Olma Sorunu

Edipler, “yok olma” olayından çok “var olma” dan taraftırlar. Nitekim bu varlar ile eser verirler. Yoksa edebi bir ürünün yaşama felsefesi hiç oluşmazdı. Bu...

YAHYA KEMAL’İN ŞAİRLERİ

YAHYA KEMAL’İN ŞAİRLERİ Yahya Kemal'in Osmanlı uygarlık ve fetih tarihini epikleştiren şiiri, Cumhuriyetin dilini, kültürünü ve getirdiklerini yavan bulan yüzü eskiye dönük...

Sezai Karakoç’a göre Mevlana

Üç sözden artık değilBütün ömrüm şu üç söz:Hamdım,  piştim, yandım Sezai Karakoç son dönem Türk edebiyatının yaşayan en büyük şairlerindendir. Günümüz şiirinde...