Necmettin Evci

75posts 0comments

Yazar: Necmettin Evci

‘Biz Yine Yalnız Kalacağız Hiçliğin Ortasında’

Samuel Beckett’in kendisinden daha ünlü o meşhur eserinin iki kahramanından Estragon’un, arkadaşı Vladimir’e söylediği "Eğer dün geldiyse ve biz burada değil idiysek, bugün gelmeyeceğinden...

Göklerin Yeryüzü Kederi

“Filistin toprakları yağmur beklerken Kan kokuyordu. New York balkonlarında beyaz kadınlar gülüyordu. Azrail gelmese de çocuklar ölüyordu.” 70’li yılların sonlarına doğru yazmıştı bu şiiri Kadir Gültekin. Kendisi de fazla...

Her Şeyi Değiştiren Bir Şey

Usta ressam her bir öğrencisinin gördüğü eksiği gidererek tamamlamak suretiyle bir resmi ortaklaşa yapmalarını ister. Böyle bir çalışmanın zorluğu ortadadır. Her öğrenci kendi hayal,...

Bir Nehrin Kıyısında Suya Uzak Düşler Kurmak

Her toplum, yaşadıkları zaman ve ortamın doğasına uygun algı, düşünme ve yaşama biçimine sahip olmuştur. Bu yaşantı ve yaşanmışlıklar gerçek karşılık ve anlamlarını varit...

Sahte Kimlik, Sathi Benlik ve Samimiyet

Eski bir dost. Dilim başka sıfatları deneyemedi, yine ‘dost’ dedim. Kim? İsmen önemli değil ama tıynet olarak sizin de yabancı olmadığınıza eminim. Benim müşahhas örneğim...

ANLAMAYI İMKÂNSIZLAŞTIRAN KARANLIK İLGİSİZLİK

   Karanlık ilgisizliğin görmeyi imkânsızlaştırdığını söyleseydim de yanlış olmazdı. Modern insan sadece dış dünyasıyla, sadece göz hizasından ve sadece göz teması kurarak yaşamaya razı...

YAZI, KİTAP, OKUMA DOLAYIMINDA SÖZÜN SERÜVENİ

Yazının icadı ve yaygın kullanımının kültüre ve kültür hayatına etkisi hangi istikamette nasıl olmuştur? Yazıyla birlikte düşünme ve iletişim alışkanlığının hatta kimi fıtri istidatlarımızın...

HALEP’TE HARAP OLAN İNSANLIĞIN ÖLÜ VİCDANIDIR

Sümer’den Asur’a Osmanlıya kadar bölgesinde varlık bulmuş bütün medeniyetlerden taşıdığı izlerle zenginleşmiş, çeşitlenmiş gerçek anlamda kültür, sanat, sanayi ve ticaret şehri olmuş, anlayışın, bir...

KONUŞMANIN CÜMLE KAPISI

Konuşmak Kültürdür: Dil ve dil yetisi olarak konuşmak, bir kültürdür; kültürlü varlık olarak insanın en bariz vasfıdır. Konuşma, bir ihtiyaç olarak onu canlı tutup...

sokağa taşan

1. 0 zaman eve sığmayan yaşam sokaklara taşardı. O zaman aşkı, coşkuyu, muhabbeti, sıcaklığı, duyçuyu geçir­meyen beton duvarların soğukluğu fazla yoktu. Sokaklar kaosa, karmaşaya açılmıyordu. Sokağa açılan kapılardan...

Farkedişin Estetik Boyutu

Farkedemeyişin boşluğunda bir hoşluk yaşamaktayız. Ve her şey bir farkedişle başlayacak. İnsana, insanın varoluşsal anlamına ve alanına yönelik çabaların mevcut işleyiş içinde bir kıymeti kalmamıştır....

KALBİMİZ BÜYÜR, TÜRKİYE OLUR

Uzun yıllar devlet içinde paralel örgütlenmesini tamamlamış, ayrıntılı istihbarat bilgileriyle donanımlı, en öldürücü silahlarla mücehhez, çoğunu üst rütbeli subayların oluşturduğu Fethullah Gülen Hareketine bağlı...

YAZARIN SÖYLEDİĞİ, OKURUN ANLADIĞI

Farklı anlamlar farklı anlama biçimleri, tarihsel süreci içinde kültür değişiminden ayrı düşünülemez. İnsanda anlam birliğine karşı bir arzu ve eğilim varsa da bu ancak...

DURMAKLA ANLAMAK ARASINDA

   Dur ve düşün. Dur ve dinle. Durmakla anlamak arasında o kadar dolaysız bir ilişki var ki, bizim kültürümüzde aslında anlamak durmakla doğrudan ilişkilidir....

SÖZ ÇAĞILTISI

   "Sözün Büyüsü" adlı eserinde Sırrı Er, konuşmanın değişik tanımlarını verir.  “Konuşma bir kimsenin başka bir kimseye veya bir dinleyici topluluğu karşısında söylediği sözlerdir”...

SÖZ VARLIĞI SES IRMAĞINDA AKAR

   Konuşma sözün, sadece duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarma işleviyle sınırlanamayacak mucizevî bir varoluş boyutudur. Konuşmak bütün bir varlığımızı, hayatı paylaşmayı içerir. Paylaşımı başkasıyla...