Necmettin Evci

92posts 0comments

Yazar: Necmettin Evci

Bizim YUNUS, Bizi Biz Yapan YUNUS

Herkesin bildiği menkıbedir: Hangi sebeple bilinmez (sonuçta Yunus da insandır) bir süre ayrılıp uzaklaştığı Taptuk Emre’nin dergâhına geri döner. Ancak hâlâ Taptuk’un...

Şiirin Resmi, Resmin Şiiri

Bütün sanat dalları ve türleri gibi şiir de döneminin ikliminden bağımsız değildir. Siyasal sistemlerden ekonomik yapıya, hayat tarzına, inanç ve düşüncelere, ilmî,...

Şehir ve Modern veya Eski Şehirlerin Yeni İşleri

İster düş ister gerçek ilişkiler düzeninde biçimlensin, varlığımızla dolaysız bağlantıları olan şehir veya kent, kültüre etki eden asıl unsurlardandır. Bütün bağlı unsurlarıyla...

Böyle Birdenbire

Birden. Böyle birden. Birdenbire. Böyle birdenbire. Böyledir. Bu böyledir. Ansızındır....

Hayatı Bırakma

Televizyonun salgının seyri ile ilgili hastanelerden verdiği haber ve bilgiler amcam hakkında kaygılarımı iyice artırırken kapının zili çaldı. Eve hapsolduğumuz bir buçuk...

Estetik, Zerafet, Cesaret ve Hareket Adamı M. Akif İnan

                           “En büyük zaferler büyük ruhlarındır.”   “Umut bir tohumsa kefen zarında Gün olur fışkırır...

Deli Değiller, Çünkü Akıllılara Üzülüyorlar

Dostlarımın hemen hepsinin dünyaya arkaları dönük insanlar olduğunu fark ettim. Dünyayla çok da barışık gözükmeyen halimizin sır sayıl­mayacak gerçeği, dünyanın bizi hayata küstür­düğüdür. Yaşamak,...

Öykünün Çok Boyutlu Hikayesi

Düşsel veya gerçek, başka hayatlar, başka kişiler, insanı cezp eder. Bu yüzden insanların birebir hayatları üzerine oluşan hikâye veya öykülerin, insanı maddi, manevî, dinî,...

İçimizdeki Öteki

“Bay Goladkin yalnız kendinden kaçmak değil, büsbütün yok olmak istiyordu.” Dostoyevski’nin başyapıtlarından biri olan ‘Öteki’...

Yokluğa İmza Atmak

Sanatçının eserine attığı imza onu sahiplenmesinden çok öte anlamlar içerir. Anlamın oluşmasında sanatçının etkisi kadar eserin yapıldığı dönem, yer, zaman ve üslûp gibi birçok...

‘Biz Yine Yalnız Kalacağız Hiçliğin Ortasında’

Samuel Beckett’in kendisinden daha ünlü o meşhur eserinin iki kahramanından Estragon’un, arkadaşı Vladimir’e söylediği "Eğer dün geldiyse ve biz burada değil idiysek, bugün gelmeyeceğinden...

Göklerin Yeryüzü Kederi

“Filistin toprakları yağmur beklerken Kan kokuyordu. New York balkonlarında beyaz kadınlar gülüyordu. Azrail gelmese de çocuklar ölüyordu.” 70’li yılların sonlarına doğru yazmıştı bu şiiri Kadir Gültekin. Kendisi de fazla...

Her Şeyi Değiştiren Bir Şey

Usta ressam her bir öğrencisinin gördüğü eksiği gidererek tamamlamak suretiyle bir resmi ortaklaşa yapmalarını ister. Böyle bir çalışmanın zorluğu ortadadır. Her öğrenci kendi hayal,...

Bir Nehrin Kıyısında Suya Uzak Düşler Kurmak

Her toplum, yaşadıkları zaman ve ortamın doğasına uygun algı, düşünme ve yaşama biçimine sahip olmuştur. Bu yaşantı ve yaşanmışlıklar gerçek karşılık ve anlamlarını varit...

Sahte Kimlik, Sathi Benlik ve Samimiyet

Eski bir dost. Dilim başka sıfatları deneyemedi, yine ‘dost’ dedim. Kim? İsmen önemli değil ama tıynet olarak sizin de yabancı olmadığınıza eminim. Benim müşahhas örneğim...

Anlamayı İmkânsızlaştıran Karanlık İlgisizlik

Karanlık ilgisizliğin görmeyi imkânsızlaştırdığını söyleseydim de yanlış olmazdı. Modern insan sadece dış dünyasıyla, sadece göz hizasından ve sadece göz teması kurarak yaşamaya razı olmuş...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.