Necip ASIM

1posts 0comments

Yazar: Necip ASIM

Mânayı Kaybetmek!…

Hayftır şah iken âlemde gedâ olmayasın Keder-âlûde-i ümmid ü reca olmayasın Vadi-i ye’se düşüb hiç ü...