Ahmet ÇAPKU

1posts 0comments

Yazar: Ahmet ÇAPKU

Söz Uçar Yazı Kalır

Söz (Kelam) İnsanlar asırlar boyunca sözlü olarak iletişim kurdular. Meramlarını konuşma, şiir, teganni, ağıt, ninni, çığlık gibi sözün farklı biçimle­riyle karşı...