Mehmet Özger

1posts 0comments

Yazar: Mehmet Özger

Ali Haydar Haksal’ın Öykü Poetikası

Yazarlar, genel olarak yazma serüvenine bir düşünceden, bir akımdan ya da akıma dönüş­müş rol model bir sanatçıdan yola çıkarak...