Yılmaz Öksüz

2posts 0comments

Yazar: Yılmaz Öksüz

Ebu’l-Bekâ Er-Rundî’nin Endülüs Mersiyesi

Giriş Ölenin ardından ağlamak, onun meziyetlerini sıralamak eski devirlerden beri bütün toplumlarda görülen bir gelenektir. Sevilen birinin kaybından dolayı müteessir olan insanlar, duygularını tarih boyunca...

Hilye

O gül-beden sevgili ne çok uzun boyluydu ne kısaydı kavminden birer inci sözleri kavl-i leyyin bahrinden incinse de kimseyi incitmezdi kat’iyen görenleri mest eder nur cemâli yakardı terleyince bedeni yaprağına çiğ...