Hayrettin Taylan

7posts 0comments

Yazar: Hayrettin Taylan

Tolstoy ve Çocukları

“Kundak içindeyim; kollarımı uzatmak istiyorum, başaramıyorum” Tolstoy’un anılarındaki bu cümle, kendi çocukluğuna taşır bizi. Küçük yaşta annebabasını kaybetmiş. Annesinin ölümünü zor unutmuş olmalı ki onun hayatını yazan Henri Troyat’ın eserinde,...

İkna Simülasyonu

“hata yapmak fırsatını adem’e veren sendin. bilemedim onun talihinden ne kadar düştü bana” İsmet Özel İnsanlık, kültüründeki yaygın simülasyonların sosyolojik ortalamasıdır. İnsan, kendi içindeki “truva atını”bilir , ona göre...

Edebiyatın Tanımsızlığı

Edebiyat: Kişinin duygu, düşüncelerini, kurgularını, içsel mesajlarını; kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak tertipleyerek ve bir disiplin içinde...

ŞEHNÂME’YE YOLCULUK* ve EDEBÎ GEZİLER**

Gezmek, ruhsal ve zihinsel yolculuktur. Ruhun kendisini bulduğu, zihnin kendisini yenilediği mecradır. Bir ihtiyaç ikliminden, başkaldırı mevsimine, keşfetme, macera, dinlenme, eğlenme, içsel güdülenme güncelerinden arınıştır gezi. Şehnâme’ye...

PSİKOLOJİK SPOTLAR ve EDEBİYAT

ZARARSIZLIK VE FAYDALILIK-I- Edebiyatta, edebin iki umdesi; zararsızlık ve faydalılıktır. Yani, sanatsal kurgunun temellendirmesinde bu ikilemin spotu yanmalıdır. Bilinç ile bilinçaltını besleyen temel dinamikler bu...

EPRİMİŞ VE LEYDİYDİ TEMMUZ BAKIŞIN

1… soylu düşünüşün dersinde kırtılıyordu vatan bağrım hezimet sülüklerinin emdiği kanın içinde direniş yolcusuyum iltica etmiş bir geleceğin bağrında göveriyordu yıldızlar eprimiş huzurun tınısında...

EDEBİYAT PSİKOLOJİSİ

Bilinçaltındaki Subliminal Kirlenme Göz çukuru (fovea), bütün görüntüyü ayrıntısıyla alır ve bunu zihne aktarır, zihin bunları depolar; ama biz bunların hepsini bilinçli olarak algılamayız. Zihin,...