Hayrettin Taylan

15posts 0comments

Yazar: Hayrettin Taylan

Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde İzlek ve Çağrışım

Rasim Özdenören; eserlerinde millîden evren­sele, değişimden kendine dönüşe, duruşma­dan duruşa giden göndergeler vermiştir. Onun hikâyeleri arayıştır. Varoluşsallığın temel sorun­larını “mutlak ben”in süzgecinden geçirerek bulmaya çalışır....

Analitik Rubriğin Aynasında Sezai Karakoç Hikâyeleri

Yazar hakkında bilgi toplamak ve yazarın ede­bî coğrafyasını gezmek, sanatsal gerçekliği de­ğerlendirmek için...

ACININ PATOLOJİK HARİTASI

Acı, insanın mumyalı kodlarını çözen psikolojik bir gizdir. Kendi acımız, sosyal ve ruhsal problemin de aynası olur. Çünkü kabullenişler tetikler. İnsan, bir arınma peşinde...

La Edrî Geleneği

ANLAMINI ANLAMLANDIRMAK “Kime ait olduğu bilinmeyen nazım parçalarının altına "yazanı belli değil" anlamında kullanılır. Arapça "(söyleyeni) bilmiyorum" anlamına gelir.” (1) Kelâm-ı kibâr, atasözü, vecizeler, nazım parçaları,...

Güz Navigasyonu

Anısı ve acısı ana yüreği gibi kalmıştı bende Ne yapabilirdim ki İnsan annesini nasıl sevemez. Güzlerin gözü gibi nemli gözlerine baktım. Göründüm… Görüldüm aşka, kendime, ermeye, olmaya, gönül sermeye. Güz,...

Prof. Dr. Rıdvan CANIM ile Söyleşi

Akademisyen, şair, yazar ve seyyah gibi özellikleriniz var. Kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Sosyal kimliklerin oluşmasını neye bağlarsınız? Öncelikle bana böyle bir söyleşi imkânını...

Modern Türk Şiiri Var Mı?

MODERNİZM YA DA ALGISAL MÜHENDİSLİK Modernizm; 18. yüzyılda “Aydınlanma felsefecileri” tarafından formüle edilmiş akılcılığın tatlandırılmış karşılığıdır. 1761’de “Çağımız aydınlanma çağıdır” diyen Voltaire’nin algı fişeğiyle başlıyor. Fransız İhtilalı algı mühendisleri...

Sosyolojik Belirtik ve Örtük Edebiyat

Kurallar, kanunlar, aidiyetlerimiz, arkaiklerimiz, sistemli olarak kontrolümüzdedir. Bu kontrol,güçlü güven hissi oluşturur.Bu yüzden çok kolay kabullere teslim oluruz. Yani, bilinçle, bilinçaltındaki kodlanmışlığımız, bizi hazır...

Tolstoy ve Çocukları

“Kundak içindeyim; kollarımı uzatmak istiyorum, başaramıyorum” Tolstoy’un anılarındaki bu cümle, kendi çocukluğuna taşır bizi. Küçük yaşta annebabasını kaybetmiş. Annesinin ölümünü zor unutmuş olmalı ki onun hayatını yazan Henri Troyat’ın eserinde,...

İkna Simülasyonu

“hata yapmak fırsatını adem’e veren sendin. bilemedim onun talihinden ne kadar düştü bana” İsmet Özel İnsanlık, kültüründeki yaygın simülasyonların sosyolojik ortalamasıdır. İnsan, kendi içindeki “truva atını”bilir , ona göre...

Edebiyatın Tanımsızlığı

Edebiyat: Kişinin duygu, düşüncelerini, kurgularını, içsel mesajlarını; kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak tertipleyerek ve bir disiplin içinde...

ŞEHNÂME’YE YOLCULUK* ve EDEBÎ GEZİLER**

Gezmek, ruhsal ve zihinsel yolculuktur. Ruhun kendisini bulduğu, zihnin kendisini yenilediği mecradır. Bir ihtiyaç ikliminden, başkaldırı mevsimine, keşfetme, macera, dinlenme, eğlenme, içsel güdülenme güncelerinden arınıştır gezi. Şehnâme’ye...

PSİKOLOJİK SPOTLAR ve EDEBİYAT

ZARARSIZLIK VE FAYDALILIK-I- Edebiyatta, edebin iki umdesi; zararsızlık ve faydalılıktır. Yani, sanatsal kurgunun temellendirmesinde bu ikilemin spotu yanmalıdır. Bilinç ile bilinçaltını besleyen temel dinamikler bu...

EPRİMİŞ VE LEYDİYDİ TEMMUZ BAKIŞIN

1… soylu düşünüşün dersinde kırtılıyordu vatan bağrım hezimet sülüklerinin emdiği kanın içinde direniş yolcusuyum iltica etmiş bir geleceğin bağrında göveriyordu yıldızlar eprimiş huzurun tınısında...

EDEBİYAT PSİKOLOJİSİ

Bilinçaltındaki Subliminal Kirlenme Göz çukuru (fovea), bütün görüntüyü ayrıntısıyla alır ve bunu zihne aktarır, zihin bunları depolar; ama biz bunların hepsini bilinçli olarak algılamayız. Zihin,...