Ayhan Sağmak

15posts 0comments

Yazar: Ayhan Sağmak

Gece

Gecenin her şeyi gizlediğini düşünen varsa; uykusuzluğun ne demek olduğunu onların bilmediğini söylemek mübalağa sayılmasa gerek. Böylesi kanıya varanlar, göz kapaklarının gözlerini...

Sisler Arasında

Unamuno’nun “Sis” romanı, erkek ve kadın arasındaki modern dünya ile beraber yozlaşan ilişkiyi sorgulaması bakımından dikkate değer. Roman kişisi Augusto; Eugenia, Rosario...

Putlaşan Bilgi

Bilgiyi fetişleştirmek, içinde bulunduğumuz dünyanın yüz verdiği en önemli unsur. Bilgide ne kadar ileri gidilse, mevcut durum o kadar yaygınlık kazanıyor. Su yayıldıkça sığlaşırmış....

UNUTMAK

‘İnsan’ kelimesinin nisyandan geldiğini söyleyen İbn-i Abbas, Allah’la sözleşmesini unuttuğu için insanın, bu sözcükle anılması gerektiğini de ekler. Gerçekten bir sözleşmeden bahsedildiğine göre bunun...

SEVGİNİN KAYNAĞI

     Kadim kültürde sevgi bir koşulla geçerliliğini idame ettiriyordu: Yaradan için muhabbet besleyip kin tutmak. Mezkur ahval haricinde gösterilen her sevgi gösterisi zemmediliyordu.     ...

HÂL

     Hâlin, insan indinde bulunduğu hâlle mütenasip olması tabii bir hâldir. Ne demek bu şimdi, bundan daha tabii ne olabilir?      Kazın ayağı böyle...

MİHMANHANE

   Tasavvufta dünya, ‘’kocakarı, gölge, laşe’’gibi tilmizlerle anılır. Ehl-i tasavvuf, dünyayı mezkûr sıfatlarla neden bu kadar yersindi? Dünya hayatının  cazibedarlığına rağmen  sonrasında meşakkatlerle dolu...

GÖZE KARŞI SÖZ

   Gösteriş, cesamet kabullerimizin haricinde duruyor. Kavram, insanı ezen bir katedral veya şato yahut bunların mirası gökdelenler gibi insanı adeta felce uğratıyor. Kafka bunu...

NARSİST MEDENİYET

    İnsanın dışarıyı salt kendi indinde gözlemesi, narsistçe bir tutumun sonucu. Yunan mitosunda sudaki yansımasına bakıp aşık olan kahramanın halinden mülhem psikolojik bir...

ÇOCUK VE RAMAZAN

  Her çocuğun bir döneminde, Ramazan hatırası saklıdır. Oruç tutmak, çocuk lisanîyle horoz tutmakla benzerdir mesela. Sahura niçin kalkıldığını sorduğumda; aldığım cevabın oruç tutmak...

FAZLA SÖZE NE HACET

     Modern akıl, kadim değerleri tahrif etmekle kalmadı; bunun yerine ters yüz edilmiş bilinçsizlik de getirdi. Kadim hikmet ehlinin, yeni yetme adet ve...

İLETİŞİM VE SOHBET ÜZERİNE

Hüzün, neşe, sevinç, acı… listeyi daha da çoğaltmadan “bu sözcükler nasıl bir çağrışım yapıyor?’’ desek kahir ekseriyetimiz,içinde bulunulan zamanın tüyolarına göre cevap verir.Mesela sevinci...

YAZMAK VE YAŞAMAK

Gençlere hitaben Tolstoy, ne olursa olsun hatta yazacakları incir çekirdeğini bile doldurmayacaksa bundan vazgeçmemelerini tavsiye eder. Böylelikle ancak bir kalem sahibi olabileceklerini belirtir. Yazmayı bu...

FİRAK

     Rasyonaliteyle eleştirel aklın Batı düşünce sisteminin temelini oluşturduğu bilinir. Bilimselliğin bağrında eleştiri her zaman saklıdır. Eleştiri gücünü akıl ve felsefeden devşirdi. Kendine...

Ramazan Sofrası

Ramazan bir ömür provası. Sayılı günlerin; açlık, susuzluk ve tefekkürle geçmesi makbul bir hayat minyatürü. Adeta yeniden keşfe dalar insan kendini. Arzularını, acılarını, sevinçlerin....
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.