Fazilat İbragimova

1posts 0comments

Yazar: Fazilat İbragimova

Elips Ve Anti-Elipsa

Dil, bir iletişim, haber, etkileşim aracı olarak söylem faaliyetinin esası sayılır. Toplum hayatının sürekli gelişmesine de bağlı olan söylem faaliyeti, devamlı bir bilgi birikimi...