Bülent Sönmez

10posts 0comments

Yazar: Bülent Sönmez

SANAT VE PROPAGANDA

Sanat eseri sübjektif bir birikim ve objektif bir yaklaşımdan doğmaktadır. Bir sanat eserinde sanatçının yaşadığı atmosferden izler, sanatçının dünya görüşü ve evrensel insani ortak...

SANATTA KONU VE ANLAM

Sanatsal bir etkinlikte dört unsur bulunmaktadır. Dış dünya, sanatçı, sanata muhatap olan kişi (ya da kitle) ve sanat eseri. Sanat hakkında ortaya atılan kuramlar,...

sanatın işlevi

Genelde sanatçının dış dünyadan etkiilendiği akla gelir de sanat eserinin dış dünyayı ne ölçüde etkilediği fazlaca dikkate alınmaz. Bu konu...

sanat alanında iki eğilim

Bana şiir yazmak yerine, Kur'an okumam gerektiğini telkin eden çok arkadaşım oldu geçmişte. Kur'an okuyor ve yine de şiir yazmaya,...

arayışın sanatı, sanatın arayışı

Tevhidi sanat ifadesini anlayamayan bir çok insan oldu. Sanat sanattır bunun tevhidisi olmaz diye dudak büktüler. İlke olarak eleştirilerine hak...

Sanatın islami çerçevesiislami

Sanat nedir? sorusu her dönemde sorulmuş ve buna belli cevaplar verilmeye çalışılmıştır. Sanat'ın tanımı üzerine çok değişik görüşler ileri sürülmüştür....

Sanat ve ahlâk

Sanatın ahlâki normlarla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği meselesi özellikle Aydınlanma dönemi ile başlayan Tanrı merkezli düşünmeden kopuş; kutsaldan sıyrılış sürecinde daha etkin...

Hikmet ve sanat

Hikmet KavramıHikmet; (HKM) den türemış bır kavramdır. Ha ke me fıılının masdarıdır; . Hükm, bır güç; karar verme ve egemenlık ...

SANAT VE HAKİKAT

Belli bir insani özün olup olmadığı tartışılagelen bir konu. Bu konuda insanın doğasını kabul edenler ve böyle bir doğanın olmadığını savunanlar var.Hakikat kainatta sabit,...

EY BENİM SOYLU DALÂLETİM

vevecedeke dâllen feheda? Aydınlanma Hristiyan teolojisinin insanı Tanrı ve insan aklını da ilahi buyruk(teoloji) adına yok saymasına tepki olarak gelişti. Tanrı ve Vahiy (Hristiyan teolojisi...