Hüseyin Özdemir

1posts 0comments

Yazar: Hüseyin Özdemir

Sinemanın Ozanı ve “Yeni Dünya”

Fikir nedir? Fikir çilesi nedir? Fikir işçisi nedir ve kimdir bunlar? Hayatı yekpare bir ‘eğlence’nin ötesinde algılayan ve ona ‘hayat bulmuş yaşam’...