Onur Akbaş

24posts 0comments

Yazar: Onur Akbaş

Edebiyatımızda Klasikten Moderne Eleştiri Boşluğu

Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye’ye gönderdiği mektupların birinde bizde roman yazanların sayısının aynı türde tenkite ve inceleme yazanlardan fazla olduğundan yakınırken bu iki kalem...

BİR DİSTOPİK FİLM ve AMERİKAN DİPLOMASİ RETORİĞİ

Gerek tarihsel eleştiri gerekse ilk defa Hippolyte Taine tarafından kullanıldığı söylenen Sosyolojik eleştirinin sanatsal bağlamda bir eleştiri olup olmadığı tartışmalarının artık tarihte kaldığını söylemek...

MESELE CİNLER DEĞİL HÂLÂ ANLAMADIN MI?

Güzel sanatların bir kolu olan sinema sosyal hayatı ve onun içindeki bireyin bu hayatla olan bağını yeri geldiğinde sosyolojik yeri geldiğinde psikolojik etkiler etrafında...

POST MODERN TERÖRÜN KÜLTÜREL TAHRİBİ

Bir toplumu terörize etme bağlamında kırk yıllık mazisi olan bir oluşumu sadece siyasi perspektiften ele alıp onun kültürel hinterlandı üzerinde durmazsanız bu hususta alınacak...

FUZULİ PERSPEKTİFİNDEN MUHABBET VE “GAYRİ MEŞRU” MUHABBET

Muhabbet lügatte: 1- Sevgi 2-Dostça konuşma yarenlik olup Osmanlı Türkçesindeki karşılığı da aynı manaya gelir.  Bütün inanışlara ait dini metinlerde, mitlerde, destanlarda, halk hikayelerinde,...

MUKTEDİR EDEBİYATIN ÖZ KAYNAKLARIMIZ KARŞISINDA İKİ MÜHİM SİLAHI: İDEALİZE EDİLMİŞ KADIN...

      Edebiyat gerçek dünyada fert ya da toplum bazındaki yaşanmışlıkların yine fert veya toplumun iç dünyasında yeniden anlam bularak ortaya çeşitli şekil ve biçimlerde...

KİTAP OKUMA ve KLASİKLERLE ALAKALI DEĞİŞMEZ MESELEMİZ: GURUR ve ÖNYARGI

       Beşerin zihni ve bedeni ile inşa ettiği medeniyetleri tanımanın ve buradan yeni davranışlar inşa etmenin en güzel yolu klasikleri okumak ve...

DOKUZ KÖYÜN YALANI: “ONUNCU KÖY TEYATORA”

   Her coğrafyanın kendine has rüyası vardır. Bulunduğu coğrafyaya göre rüya göremeyen gözler karanlığa kırpılmaktan öte bir varlık emaresine de sahip değillerdir. Bu anlamda...

“SOMA FACİASI”NIN İÇTİMAİ ROMANTİK YAKLAŞIM AÇISINDAN TAHLİLİ

Öyle elim hadiseler vardır ki milletlerin hayatında derin izler bırakır. Öyle yangınlar vardır ki çoğu zaman içinde olduğu coğrafyanın en küçük uzuvlarını sarar. Münkesir...

GÜZ GÜZELLEMESİ

   Çocukluğumun kıraç bir kasabada geçtiği demlerde gün batımı vakitlerinde arkadaşlarım mahalleden el ayak çektiği zamanlarda bir hüzün kaplardı küçücük yüreğimi. Hele rüzgarlı eylül...

MANA BURCUNUN BAYRAKLARI VE SADELEŞTİRME (MAĞARA DUVARINDAN)

Mukaddime    Mağara, adeta her ihtiyaca Rahman’ın rahmetinden sunulan her nimetten, düşünen, düşünmeye ihtiyacı olan,  pişen, pişmeye ve pişirilmeye muhtaç ruhlar için bir nimet,...

HER ŞİİR HAKİKATİN KUCAĞINDA YEŞERİR

“Önce söz vardı.” Diyor, kitab-ı kelam. Bütün varlıkları iki harfi  ( “kâf” ve “nun” ) arasına sığdıran. O yüzden” hikmetle çağır”manın elifbasıdır, dilin dönmeye...

BİR SÜKÛT TEMRİNİDİR

Kelimeler vardır, bir çırpıda ağızdan çıkıveren. Sakız gibi günlük hayatta tüketip tükürüverdiğimiz. Şerh kaldırmaz, tâ’na aldırmaz kelimeler. Üzerine özdeyişler, atasözleri, deyimler, şiirler, denemeler, hikâyeler,...

BİZİM “ARKA SOKAKLAR”DA “CRIMINAL MIND”

Bilindiği gibi taklit ederek öğrenme, zanaat kavramının içerdiği bütün etkinliklerde olduğu gibi görsel ve işitsel sanatların da vazgeçilmezidir. Bugün pek çok modern öğrenme teorisinin...

KIŞIN HAKKI

Kış ve Yaz… Bu her iki mevsim de kâinattaki “Her şey zıddıyla bilinir.” kaidesinin insanın bütün duyularında ve zihninde en iyi hissedildiği tabii dönemlerdir....

BAHTA KERBELÂ DÜŞTÜ

Ahh, Kerbelâ! Ne belalı talihin var. Ne belalı tarihin var. Kaç yangını saklarsın içinde? Sen mi Kerbelâ’sın, yüreğim mi Kerbelâ, bilinmez. Evlad-ı Resul bağrında,...